Neueste Entscheidung zu Legea 130/2020

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Peter Otto Wolff
schrieb am 29.09.2020, 14:39 Uhr
Hallo Leute, hatte am 29 Juli 2020 bereits eine EingangsNr. auf meinen Antrag per Email aus Kronstadt erhalten. Bereits heute kam ein Einschreiben mit eine negativen Decizie vom 18.08.2020 per Post. Begründung: die Eltern selbst hätten zu Lebzeiten keine Decizie als Betroffene beantragt/erhalten, darum hätte ich als Nachkomme keine Ansprüche lt. Gesetz. Habe allerdings noch ein Eisen im Feuer, auch eine separate EingangsNr. , als im Lager Geborener, quasi selbst Betroffener. Hierzu noch keine Decizie!Meine Empfehlung: dennoch Anträge stellen, bei negativem Bescheid EINSPRUCH, man weiß ja nie, wie die "Interprätation" des Gesetzes ausfällt!
Heinz 1957
schrieb am 30.09.2020, 09:40 Uhr
Die AJPIS stellt momentan keine Bescheide aus, da die " norme de aplicare " nicht erschienen sind.
Siehe im Internet : AJPIS -precizari Legea 130 / 2020.
Bitte auch die Facebook Seite des Initiators diese Gesetzes abrufen.
SLAVOLIUB ADNAGI - Kommentar vom 12.Sept.2020
Heinz 1957
schrieb am 30.09.2020, 09:45 Uhr
AJPIS - Erklärung

Dosarele depuse pentru stabilirea calităţii de beneficiar al Legii
nr.130/ 15.07.2020 sunt în prelucrarea şi verificarea comisiilor
desemnate cu acest scop şi vor fi soluţionate în perioada imediat
următoare, pe măsura transmiterii spre aplicare a instrucţiunilor
exprese ce urmează a fi elaborate de către autorităţile centrale.
Asigurăm petenţii care au depus dosare în acest sens că vor fi
înştiinţaţi privind modul de soluţionare al cererilor lor cu celeritate,
imediat ce vom recepţiona instrucţiunile finale aplicabile acestei
situaţii.
Ra-otto
schrieb am 30.09.2020, 14:05 Uhr
Hallo zusammen,
als Betroffener habe ich versucht mir Klarheit über das Antragsverfahren zu schaffen aber...?
Die AJPIS schrieb,Zitat:
"pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute de Decretul Lege 118/1990 – Legea 130 este necesar să depuneți următoarele acte:
- cerere tip
- act de identitate (copie față verso)
- certificat de naștere
- certificat de căsătorie
- certificat de deces al părintelui
- act doveditor persecuție ( decizia D.L.118/1990 a părintelui decedat)
- nr.telefon + adresa email
- certificat de viață/lebensbeschinigung + extras cont
- actele se prezintă în original și copie sau copie legalizată
- actele în limba germană, traduse în limba română și legalizate
- cetăţenii cu domiciliul în străinătate trebuie să depună o procură specială pentru o persoană cu domiciliul în judeţul Timiş, care să vă reprezinte interesele , emisă de către un notar public de pe teritoriul României, sau de pe teritoriul Germaniei și apostilată",

aber braucht man all das beim AJPIS-Antrag und dann wieder beim CJP-Antrag?
Peter Otto Wolff
schrieb am 07.10.2020, 14:12 Uhr (am 07.10.2020, 14:22 Uhr geändert).
Pe cale de excepţie, pentru motive justificate, persoanele cetățeni străini sau
cetățeni români cu domiciliul în străinătate, care nu pot să călătorească în
România din motive de sănătate sau de vârstă şi/sau care nu mai au rude sau
alte cunoştinţe cărora să le încredinţeze sarcina de a le reprezenta în calitate de
mandatar,
pot transmite cererea prin poştă, purtând semnătura olografă,
însoţită de documentele justificative legalizate precum şi de
“ceritificatul/adeverinţa de viaţă”.


Es gibt also eine im Gesetz verankerte Ausnahmeregelung für uns! Auf diese würde ich prinzipiell pochen!

Außerdem als Argumentationshilfe zur Notwendigkeit einer angeblich bereits bestehenden "hotarare/decizie" der direkt Betroffenen:
Insasi faptul, ca un stat recunoaste/isi asuma responsabilitatea morala ptr. un act inuman si ca urmare HOTARESTE sa ofere o reparatie victimelor, printr-o lege, reprezinta "hotararea/decizia" evocata. Daca victima dovedeste, cu orice probe legale ex. se regaseste pe liste de deportare CNSAS, pe liste de repatriere CNSAS, declaratii de martori, etc., solicitarea altor "decizii" e perversa! Asta este valabil si ptr. despagubirea descendentilor!
Peter Otto Wolff
schrieb am 07.10.2020, 16:38 Uhr (am 07.10.2020, 16:52 Uhr geändert).
Alternative Argumentation von wegen, direkt Betroffene hätten bereits eine hotarare/decizie erlangt haben müssen, damit Nachkommen Ansprüche geltend machen können:

Hotararea/decizia, ca persoana s-a aflat in situatiile prevazute de lege REZULTA din insasi faptul DOVEDIT, ca a fost deportata!!! In acest sens vezi inscrisuri in cartea de munca, declaratii de martori, dovezi CNSAS, orice altfel de dovezi plauzibile! A solicita o hotarare/decizie constatatoare a unei evidente statale e absurd! Decizia/hotararea este actul inuman statal, care face obiectul legii reparatiei, deportarea propriilor cetateni la dispozitia unui alt stat, numai pe baza apartenentei la o etnie!
Heinz 1957
schrieb am 12.10.2020, 19:02 Uhr
Habe die AJPIS KRONSTADT angeschrieben, wg Unterlagen für Gesetz 130 /2020.
Hier die Antwort von heute / 12.10.2020, betr. Kinder der deportierten Personen:

DREPTURILE PREVAZUTE LA ART. 5 ALIN. 5-9 DIN DL 118/1990 REPUBLICAT, PENTRU COPILUL URMAS, SE ACORDA PE BAZA URMATOARELOR DOCUMENTE:


– Cererea completata conform modelului din anexa

– Actele de stare civila ale solicitantului (certificat de nastere, certificat de casatorie, act de identitate)

– Certificatul de deces al parintelui/parintilor titulari ai drepturilor prevazute la art. 1 alin. 1 si 2

– Decizia/Hotararea Comisiei judetene pentru aplicarea DL 118/1990 din care rezulta ca parintele/parintii decedati au fost beneficiarii directi ai art. 1 alin. 1 si 2 din DL 118/1990 republicat

– Decizia/Hotararea Comisiei judetene pentru aplicarea DL 118/1990 din care rezulta ca solicitantul este si beneficiar direct al art. 1 alin. 1 si 2 din DL 118/1990 (daca este cazul)

-Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului ca nu a mai solicitat si beneficiat de drepturile prevazute de Lg.130/2020 si ca este/nu este beneficiarul direct al art. 1 alin. 1 si 2 din DL118/1990 in calitate de titular

– Certificat de viata completat conform modelului CNPAS pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate

– Declaratie de transfer in strainatate a drepturilor, pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate

– Extras de cont pe numele solicitantului, pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate

– Procura speciala cu desemnarea unui mandatar cu domiciliul pe raza judetului la care se depune cererea, pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate

http://brasov.mmanpis.ro/informati-utile-dl-118-1990/

Cu respect,


AJPIS BRASOV


Peter Otto Wolff
schrieb am 15.10.2020, 07:48 Uhr (am 15.10.2020, 07:49 Uhr geändert).
Ein kleines Detail scheint geklärt zu sein, zum Positiven, die verstorbenen Eltern müssen NICHT bereits Entschädigung beantragt haben!

La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) De prevederile alin. (6) – (9) beneficiază în mod
corespunzător şi copilul celui decedat după eliberarea din detenție,internare abuzivă în spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentului decret-lege.”
Henri_54
schrieb am 15.10.2020, 08:18 Uhr
@Heinz 1957
habe ihre Bericht oben gelesen, bzw. habe eine Frage dazu:

– Declaratie de transfer in strainatate a drepturilor, pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate

– Extras de cont pe numele solicitantului, pentru cetatenii cu domiciliul in strainatate

"Extras de cont" ist das die Lebensbescheinigung?

"Declaratie de transfer in strainatate a drepturilor," gibt es irgendwo eine Vorlage zum herunterladen, oder muß man diese selber formulieren?

Danke

Peter Otto Wolff
schrieb am 15.10.2020, 08:25 Uhr
Declaratie de transfer-Formular gibt es auf Internetseite Fabritius (Zahlungserklärung). Herunterladen, zu Hause ausfüllen, vor Beamten beim Bürgermeisteramt/Rentenstelle persönlich unterschreiben (ggf. 2 Exemplare), an rum. Behörde per Einschreiben verschicken. (Ich habe es vorab per E-mail verschickt).
Henri_54
schrieb am 15.10.2020, 08:32 Uhr
Danke für die schnelle Antwort. Extras de cont, ist das die Lebensbescheinigung?
MfG
Heinz 1957
schrieb am 15.10.2020, 10:17 Uhr
Die " declaratia de transfer " findest du im Netz unter

Declaratie transfer drepturi in strainatate final CNPAS

Die Bankverbindung ist auch id Lebensbescheinigung enthalten.
Einen Kontoauszug dem Anschreiben beifügen ( Kontobewegungen unlesbar machen )
Peter Otto Wolff
schrieb am 18.10.2020, 13:53 Uhr (am 18.10.2020, 14:01 Uhr geändert).
Hallo Ra-otto, zu Deiner Frage:
aber braucht man all das beim AJPIS-Antrag und dann wieder beim CJP-Antrag?
Ich habe die Behörde, AJPIS-Kronstadt, die überraschend schnell reagiert hat auf meinen online-Antrag, Eingangs-Nr. schon am folgenden Tag, gebeten, Dokumente, die auch die Casa de Pensii braucht, einfach weiter zu leiten, es sind ja beide Behörden des Arbeitsministeriums.
Außerdem, für ältere Ausländer gelten Sonderbedingungen bez. Korrespondenz mit den Behörden, siehe unten, wobei in CORONA-Zeiten umso mehr, kann man Briefkontakt getrost, zunächst vorab, bei Antragstellung, mit online-Form gleichsetzen. Natürlich muss man die Papierdokumente per Post nachliefern!
Pe cale de excepţie, pentru motive justificate, persoanele cetățeni străini sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, care nu pot să călătorească în România din motive de sănătate sau de vârstă şi/sau care nu mai au rude sau alte cunoştinţe cărora să le încredinţeze sarcina de a le reprezenta în calitate de mandatar, pot transmite cererea prin poştă, purtând semnătura olografă, însoţită de documentele justificative legalizate precum şi de “ceritificatul/ adeverinţa de viaţă”.
williderwil
schrieb am 01.11.2020, 11:14 Uhr (am 01.11.2020, 11:15 Uhr geändert).
Hallo Allerseits,
Lese mit Interesse diese Beiträge und Kommentare, da ich selber ebenfalls begünstigt wäre, von der Entschädigung für Nachkommen ( Legea 130 / 2020) – und da meine Mutter lebt und selber die Entschädigung schon seit Jahren erhält jedoch mein Vater diese nicht beantragen konnte, weil er schon 1995 gestorben ist, aber selber in Russischer Gefangenschaft, anschließend im Arbeitslager zum Wiederaufbau gezwungen – gesamt fast 7 Jahre – wurde… hätte ich eine Frage, ob jemand mir bei der Entscheidung behilflich sein kann, ob ich den Antrag von Seite meines Vaters stellen kann, denn die Bescheinigungen über seine „Deportation“, sowie alle anderen Urkunden, hätte ich vorliegen.
Würde für etwaige aufschlussreiche Infos sehr dankbar sein .
Schönen Sontag
Peter Otto Wolff
schrieb am 01.11.2020, 11:35 Uhr (am 01.11.2020, 11:41 Uhr geändert).
Hallo, ich schätze Du hast sehr gute Chancen, 50% der Entschädigung, die deinem Vater zugestanden hätt, zu erhalten, gem. alin 7 des Gesetzes 130/2020. Allerdings hängt das mit dem Vorgängergesetz zusammen (118/1990), und dessen Änderung und Ratifizierung ist noch nicht durch. Immerhin steht in dem noch nicht ratifizierten Gesetz, dass die Bestimmung wonach bereits die Eltern Antrag gestellt haben müssten, entfallen ist. Auch wird die Höhe der Entschädigung nach derzeitigen Sätzen berechnet, zum Zeitpunkt 1 Monat nach Antragstellung durch den Nachkommen. Kann nicht sagen, ob es klug ist, bereits jetzt Antrag zu stellen. Es besteht die Gefahr, dass der Antrag, wie in meinem Fall, abgeleht wird, nach alter Gesetzeslage! Mein Rat: bereite schon mal die notwendigen Dokumente (Internet www.fabritius.de)vor, ggf. übersetzte und beglaubigte Nachweise.

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.