Wonn tea noch en Motter huest

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Mediensis
schrieb am 10.05.2017, 20:26 Uhr
Zem Motterdauch hä de Zellen vun desem Lied vun menjer noaen CD ,,Musik uch Wirter"!

Wonn tea noch en Motter huest
Musik &Wirter: Manfred Ungar

En Mier vun Motterläw, Gläck uch Schmärz
äm Ealderheos senger Jugendzekt.
Meng Frängd, deng Hiemet äs deng Motterhärz
fiur dech eabeschrewlich ongelwegt.
Huest tea eagewullt Ähr munchmol wih gedon,
mät enem wuermen Bläck huet Sä dir verzoaht.
Ähr läw Motterhärz huet dir näkest nogedrohn,
äm Gejentiel, Sä huet dech noch läw ämarmt.

Wat nätzen dir meng Frängd Glunz uch Pruecht,
wonn tea noch en Motter huest.
Wat juechst tea ohne Sänn no Rechtum uch Muecht,
wonn tea noch en Motter huest.

Wonn tea noch en Motter huest,
dunk easem Härrgott derfiur jed Steangd.
Wonn tea noch en Motter huest,
bäst tea der gläcklichst Mänjsch af deser Wealt.
Wonn tea noch en Motter huest,
äs nemend esi Rech wä tea.
Wonn tea noch en Motter huest,
bäst tea der gläcklichst Mänjsch, gäw et zea.

Auls Kängd kumst tea äm Frähjohr mät em Voalchenstreoß
und sost ienich: „Motter, ech hun dech gern.“
Sä hakelt un ener Däschdak af der Bunk fiur ärem Heos
und dunkt steall än Gedunken easem Härrn.

© 17.12.2010 Manfred Ungar

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.