AJPIS-Sibiu, geforderte Dokumente

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Peter Otto Wolff
schrieb am 25.02.2022, 08:07 Uhr (am 25.02.2022, 08:13 Uhr geändert).
Hallo Leute, es herrscht offenbar Verwirrung bezüglich der vom AJPIS-Sibiu geforderten Dokumente. Vor allem ob 1. das persönliche Einreichen für Ausländer zwingend wäre, 2. ob für verstorbene Deportierte ein Geburtsschein verlangt wird, oder eine übersetzte u. beglaubigte Sterbeurkunde (oder eine internationale Sterbeurkunde) reicht. Zu 1.: NEIN, auch das Einreichen per E-Mail + Postversandt ist möglich! Zu 2. : NEIN, es bedarf KEINES Geburtsscheins, nur einer Sterbeurkunde!

Siehe hier:

INFORMAȚII PRIVIND APLICAREA DECRETULUI LEGE nr.118/1990 cu modificările și completările ulterioare
Pagina principalăNoutățiINFORMAȚII PRIVIND APLICAREA DECRETULUI LEGE nr.118/1990 cu modificările și c ...
Dată articol
19/03/2021
Categorii
Noutăți, Anunțuri diverse, Legislatie


INFORMAȚII PRIVIND APLICAREA DECRETULUI LEGE nr.118/1990 cu modificările și completările ulterioare


Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 se depun personal sau prin mandatar la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care are domiciliul solicitantul, sau prin poșta electronică, pe adresa de e-mail a agenției ajpis.sibiu@mmanpis.ro. Documentele care se vor transmite prin poșta electronică vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant, și ulterior vor fi prezentate în original la agenția teritorială, în vederea aplicării vizei “conform cu originalul” pe fiecare înscris în parte.Pentru persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetăţenia română, cererile se transmit la agenția teritorială, în funcţie de ultimul domiciliu din România, sau INFORMAȚII PRIVIND APLICAREA DECRETULUI LEGE nr.118/1990 cu modificările și completările ulterioare
Pagina principalăNoutățiINFORMAȚII PRIVIND APLICAREA DECRETULUI LEGE nr.118/1990 cu modificările și c ...
Dată articol
19/03/2021
Categorii
Noutăți, Anunțuri diverse, Legislatie


INFORMAȚII PRIVIND APLICAREA DECRETULUI LEGE nr.118/1990 cu modificările și completările ulterioare


Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 se depun personal sau prin mandatar la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care are domiciliul solicitantul, sau prin poșta electronică, pe adresa de e-mail a agenției ajpis.sibiu@mmanpis.ro. Documentele care se vor transmite prin poșta electronică vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant, și ulterior vor fi prezentate în original la agenția teritorială, în vederea aplicării vizei “conform cu originalul” pe fiecare înscris în parte.Pentru persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetăţenia română, cererile se transmit la agenția teritorială, în funcţie de ultimul domiciliu din România, sau se depun prin mandatar desemnat prin procură specială, la agenţia teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază mandatarul.Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă şi/sau legionară în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi copiilor acestora.
DOCUMENTE NECESARE:Cerere (formular tip) – descarcă modelul

Documente justificative (se vor adăuga la cerere):

Acte solicitant:


Act de identitate;
Declarație pe propria răspundere;
Certificat de naștere;
Certificat de căsătorie( în cazul fiicei care și-a schimbat numele);
Extras de cont (dacă se plătește în cont);
Acte doveditoare în cazul solicitanților care au calitatea de persecutat politic (Hotărâre Comisie pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990, prin care se stabilește solicitantului calitatea de persecutat politic, Talon indemnizație, s.a.).
Procură specială (în cazul depunerii prin mandatar) – numai pentru solicitanții care domiciliază în străinătate


Acte necesare dovedirii calității de persecutat politic al părintelui/părinților solicitantului:
Certificat de deces;
Hotărâre/Decizia nr…../data…….emisa de Comisia pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990 prin care se stabilește părintelui/părinților calitatea de persecutat politic, (după caz);
Documente care atesta faptul ca părintele/părinții solicitantului s-au aflat în una sau mai multe din situațiile de persecuție politica, prevăzute de art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul – Lege nr. 118/1990, după caz: sentința , bilet de eliberare, livret militar, dovada internare, carnet de munca, adeverințe, liste comune, documente de strămutare sau domiciliu obligatoriu, a.


Pentru cetățenii străini și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, suplimentar față de documentele de mai sus, la cerere se va anexa dovada ultimului domiciliu în România, respectiv cartea de identitate și procura mandatarului, când cererea este depusă prin mandatar.

se depun prin mandatar desemnat prin procură specială, la agenţia teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază mandatarul.Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă şi/sau legionară în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi copiilor acestora.
DOCUMENTE NECESARE:Cerere (formular tip) – descarcă modelul

Documente justificative (se vor adăuga la cerere):

Acte solicitant:


Act de identitate;
Declarație pe propria răspundere;
Certificat de naștere;
Certificat de căsătorie( în cazul fiicei care și-a schimbat numele);
Extras de cont (dacă se plătește în cont);
Acte doveditoare în cazul solicitanților care au calitatea de persecutat politic (Hotărâre Comisie pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990, prin care se stabilește solicitantului calitatea de persecutat politic, Talon indemnizație, s.a.).
Procură specială (în cazul depunerii prin mandatar) – numai pentru solicitanții care domiciliază în străinătate


Acte necesare dovedirii calității de persecutat politic al părintelui/părinților solicitantului:
Certificat de deces;
Hotărâre/Decizia nr…../data…….emisa de Comisia pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990 prin care se stabilește părintelui/părinților calitatea de persecutat politic, (după caz) (wenn bereits Deportierte selbst, vor 2020 Antrag gestellt hatten);
Documente care atesta faptul ca părintele/părinții solicitantului s-au aflat în una sau mai multe din situațiile de persecuție politica, prevăzute de art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul – Lege nr. 118/1990, după caz: sentința , bilet de eliberare, livret militar, dovada internare, carnet de munca, adeverințe, liste comune, documente de strămutare sau domiciliu obligatoriu, a.


Pentru cetățenii străini și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, suplimentar față de documentele de mai sus, la cerere se va anexa dovada ultimului domiciliu în România, respectiv cartea de identitate și procura mandatarului, când cererea este depusă prin mandatar.

joachimroehl
schrieb am 25.02.2022, 18:17 Uhr
Vielen Dank!!
Peter Otto Wolff
schrieb am 27.02.2022, 10:35 Uhr
Antwort auf aktuelle Anfrage bez. Geburtsschein an Gemeinde Copșa Mica (Kleinkopisch):

Buna ziua,
ca urmare a solicitării dumneavoastră, va informăm că nu se poate elibera certificatul de naștere dacă titularul actului este decedat.
Cu stima,
Matei Iuliana


Wieso die Mitarbeiter des Herrn Fabritius auf diesen Blödsinn weiter beharren, und einen Antrag somit verzögern/ verhindern, bleibt deren Geheimnis.
karla 55
schrieb am 27.02.2022, 21:54 Uhr

An Herrn Peter Otto Wolff:Die frau Matei Iuliana hat recht leider nicht geeignet für ihren platz . Es heisst Anexa Nr.9 la metodologie. Für die toten gibst keinen Certificat de nastere .
Es muss verlangt Anexa Nr. 9 de metologie.
Peter Otto Wolff
schrieb am 28.02.2022, 09:51 Uhr
Karla 55, Sie schreiben wirres Zeug, widersprechen sich selbst, in einem Satz.
Noasbich
schrieb am 28.02.2022, 11:54 Uhr
Für verstorbene Personen werden in Rumänien (wahrscheinlich auch hierzulande) keine Geburtsurkunden ausgestellt. Allerdings eine Abschrift aus dem Geburtenregister (Extras din Registrul de Nastere - pentru uz oficial).

Siehe hier (Anexa 56):
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/126502

Dazu muss man bei dem zuständigen Standesamt einen Antrag stellen, ggfs. jemanden mit Vollmacht beauftragen.
Bekannte von mir waren damit erfolgreich (Kreis Hermannstadt und Temesch).
Peter Otto Wolff
schrieb am 01.03.2022, 09:32 Uhr (am 01.03.2022, 09:33 Uhr geändert).
Noasbich, danke für den sachlichen und dokumentierten Beitrag. Verstehe nur nicht, wieso so viel Aufwand für eine wirklich überflüssige Information. Ich empfinde das als Schikane gewisser AJPIS, die von offizieller Seite geradegerückt werden müsste! Es gibt Zehntausende Beispiele, dass es auch ohne geht!
Noasbich
schrieb am 01.03.2022, 17:58 Uhr
Für diese "überflüssige Information" war mein Aufwand gering ...
joachimroehl
schrieb am 16.03.2022, 18:49 Uhr (am 16.03.2022, 19:02 Uhr geändert).
Noasbich, POW und Traudchen, wir haben Dank Eurer Hilfe vom TEUTSCH Haus in Hermannstadt die bestätigten und gestempelten Auszüge aus dem Kirchenregister aus 1919 zur Geburt und 1936 zur Trauung meiner Großmutter erhalten. Aber nun kommts, die Mitarbeiter von RA Fabritius fordern dennoch eine Geburtsbescheinigung (Anm. eine Geburtsurkunde wissen wir gibt es für Verstorbene nicht..) und den Nachweis der Trauung vom rumänischen Standesamt. Mit welchem kurzen Text auf rumänisch könnte man die anschreiben und was muss man mit einreichen? oder gibt es einen vor Ort der gegen Bezahlung den Service übernehmen kann?
Noasbich
schrieb am 16.03.2022, 22:09 Uhr (am 16.03.2022, 22:12 Uhr geändert).
Anzeige in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 3/2022, letzte Seite:
***
Dokumentenservice! Fehlende Unterlagen aus Rumänien schnell, zuverlässig und ohne großen Aufwand erhalten. Wir lassen Ihnen Ihre Personenstandsurkunden (Geburtsurkunde, Sterbeurkunde etc.), Auszüge von Arbeitsbüchern des Arbeitgebers oder sonstige Unterlagen der örtlichen Verwaltungen oder Kirchen zukommen. Die Unterlagen werden bei Bedarf beglaubigt (Apostille) und übersetzt. Nehmen Sie unter service-ro@gmx.com mit dem „Betreff: Dokumentenservice“ unter kurzer Nennung des Anliegens und Ihrer Telefonnummer Kontakt mit uns auf, wir rufen Sie zeitnah zurück.
Peter Otto Wolff
schrieb am 16.03.2022, 22:33 Uhr (am 16.03.2022, 22:35 Uhr geändert).
Hallo, klingt gut, setzt aber voraus:

- man muss schon mal eine Vollmacht für den Dienstleister schicken, beglaubigt, Original?
- man muss dem Dienstleister eigene Dokumente der gesuchten Person schicken
- man muss eine Zahlungsmöglichkeit nach RO haben
- ob das alles telefonisch geht?

Wie sagte der Teufel, als er die Katze scheren musste? Viel Geschrei und wenig Wolle!
joachimroehl
schrieb am 17.03.2022, 12:34 Uhr
Was müsste man jemanden mitgeben, der vor Ort vorbeigeht und den Geburtsnachweis für eine verstorbene Person abholen will?
Günter 1957
schrieb am 17.03.2022, 17:25 Uhr
kennt jemand die Gebühren des Dienstleisters :
service-ro@gmx.com mit dem „Betreff: Dokumentenservice“
?
Ist wichtig zu wissen, welchen Tarif die verlangen.
Ohne Vollmachten läuft wenig in Rumänien.
Das Standesamt Kronstadt zB akzeptiert nur eine Vollmacht ausgestellt vom RO Konsulat in Ro Sprache für die Ausstellung von Sterbe - Heirat- oder Geburtsurkunden ( Geburtsurkunden nur ,wenn die Person noch am Leben ist ), oder ein persönliches Erscheinen im Amt.

G
magellan
schrieb am 17.03.2022, 18:07 Uhr
Für die Vertretung in Rumänien muss eine Deutsch Rumänische Vollmacht erstellt werden.
Wenn möglich mit Daten aus dem Personalausweis des betreffenden der diese vor Ort vorlegen muss.
Angeben bei welcher Behörde diese vorgelegt werden soll.

Diese muss Notariell beglaubigt werden.
Kosten ca. 30.-€
Fabritius (Moderator)
schrieb am 02.04.2022, 17:42 Uhr (am 02.04.2022, 17:46 Uhr geändert).
Mein lieber Herr Wolff...

"Wieso die Mitarbeiter des Herrn Fabritius auf diesen Blödsinn weiter beharren, und einen Antrag somit verzögern/ verhindern, bleibt deren Geheimnis..." Meinen Sie wirklich?

Die AJPIS fordert in bestimmten Fällen entsprechende Belege, die aus bestimmten im Einzelfall liegenden Gründen nötig sein können und - wie andere Teilnehmer hier schon richtig erklärt haben ! - auch durch eine Abschrift aus dem Register (extras din Registrul de Nastere) meist unproblematisch erbracht werden können.

Oft reicht es auch aus, den Grund der Anforderung durch die AJPIS mit anderen geeigneten Belegen zu erfüllen (wenn es z.B. um die Namen der Eltern des Verstorbenen geht, die manchmal nötig sind, kann man eine Teilübersetzung des Registrierscheines oder eine kirchliche Matrikelabschrift vorlegen). Dafür muss man aber die Zusammenhänge erkennen und verstehen, und dann lösen.

Den Hintergrund solcher Anforderung, die meine Mitarbeiter lediglich von der AJPIS weitergeben und zu erledigen versuchen, hatte ich Ihnen an anderer Stelle bereits erklärt.

Das als "Blödsinn" abzutun, und "Verzögerung" zu unterstellen, ist wenig seriös oder hilfreich... es ist - um bei Ihren Worten zu bleiben - einfach uninformierter Blödsinn.

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.