Letzebuergesch verzielt

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 3 von 4 |< · · [1] [2] [3] [4] · · >|


Haiduc
Erstellt am 21.07.2011, 14:59 Uhr
"Här Doktor, mat mir stëmmt eppes nët"
beschwéiert sech den 92 Joer alen Här Meyer beim Psychiater. "Ech lafen andauernd de jonke Meedercher no." -
"Mä dat ass dach ganz normal Här Meyer" berouecht den Dokter ën.
"Jo, ech ka mech awer nët erënneren virwat."

Knuppes
Erstellt am 21.07.2011, 22:38 Uhr
déi zwee si plakech.
@Haiduc: kust ta det iwersätzen? (weinten sie??)

Haiduc
Erstellt am 21.07.2011, 23:00 Uhr
"plakech"
mijer hun "nokkich" geseot
of deetsch: nackt

Wittl
Erstellt am 21.07.2011, 23:58 Uhr und am 21.07.2011, 23:59 Uhr geändert.
bezäjlich nacktich, erännern ech mich un barbess Kängderfessker än em Poddel uch un matschig Maalem, no enem Sannenreen.
En gånz ïnich Gedicht git et derzea vum Michael Lenz ëus Letzeburj, der Ijel (Särvus!) kennt dat nor ze geat

Knuppes, halt de Iuhren stëif, wonn tea weallt verstïhst tea allent:

MÊRÈNCHEN

“Mêrénche fal op méch
Da wuossen éch!”
Sangen d´Kanner an der Gâss,
D´Féssercher dě hun se nâss,
Unně Heifchen, unné Kèppchen,
Nach kèng Suorgen an dem Kèppchen
An sî sprangen,
An sî sangen:
“Mêrénche fal op méch
“Da wuossen èch!”
“Mêrénche fal op méch
Da wuossien éch,
“Fal dû sideléch a fresch!”
Rufen d´Garden an de Besch,
Do wó Gratsch a Pófank schloen,
An am Wiéschen
Do rift d Griéschen:
“Mêrérenche fal op méch
“Da wuossen éch!”
Mêrénchen saneft fèlt
Op Wis a Fèld
A ferzièlt mîr vun dèr Zèit,
Och `sò gléckliech an ´só wêit,
Wò als Kand éch unnè Kèppchen
Nach kéng Suorgen an dem Kèppchen,
Hu gésprongen
A gesongen:
“Mêrénche fal op méch
“Da wuossen éch!”

Ech zicken nea ue, mess moren "la sapă" geat Nuecht.
Seas

Knuppes
Erstellt am 23.07.2011, 14:55 Uhr
Wittl, ta bäst ‚béisaarteg‘ en strapazierst meng Zegd uch meng Nerven.
Esi schwer kån et net sen, sot ech mir, googeln no Iwersätzung luxemburgeoise franz., Lëtzeb.Handwiederbuch uch, uch …
Verflacht uch zageneht, bän ech häi der īnzich Knuppes, wat net Lëtzeburgesch kån?

Mairegen

"Må-Reen fall af mech
dro wuossen ech!”
Sanjen de Kaind af der Gass,
de Fessker, dä sen noss,
Ohne Häifken, ohne Kåppchen,
nichen Sorjen an dem Hieftchen (Köpfchen)
uch se spränjen,
uch se sänjen
Må-Reen fall af mech
dro wuossen ech!”

“Fall si segdich (wie Seide?) uch fräsch!”
reft der Guerten, reft der Bäsch,
Do wó Gratsch a Pófank schloen, (Hä ???)
gratsch = geht?
a Pófank = ein Buchfink?
schloen = schlagen

Wo im Hag die Finken schlagen (tz, tz, eigene Dichtung!)

An am Wisken
reft det Grasken :
"Må-Reen fall af mech
dro wuossen ech!"

Må-Reen sanft fällt
Af Wis uch Feld
erziäl mir vun der Zegd,
dä si gläcklich uch si farr (weit zurück)
Wo als Kaind ech ohne Kåppchen
nichen Sorjen an dem Köpfchen,
hu gesprängen
uch gesangen:
Må-Reen fall af mech
dro wuossen ech!”

Puuuh,..
Martha, wo bleiwst ta mät dengem hischen Såksesch, wat jeder verstiht?

der Ijel
Erstellt am 23.07.2011, 21:12 Uhr und am 23.07.2011, 21:19 Uhr geändert.
Quiel Dich når uch e ket mät iwersatzen Knuppes et schuet net--- et ea åwer uch esi dått det erännert un eas Boarbes äm Rēn, de Hiusen åfegesträppt bäs iwert Knai, end dron äm Schūnz--- Rēn rēn dått et schitt----

MAU REENCHEN
Roder Dialekt
-reen åf miech
dråi wößssen iech-
Sange mir als Känd niuch åf der Joos
de Fießjer wåiren es jamz noos,
åinje Koppchen,ånjen Hoifchen
an eusen Haiftchern jeede Moarjen
håtte mier niuch nichan Soarjen.
Und mir sprangen, und mir sangen;
Reen, reen dått et schidd
dått mean Muetter haime kit
uch mer Brüt uch Buflesch jit.
Reen teu kloor wä Peareln freasch
rüf der Jörten rüf der Beasch,
reen åf de Wies, reen åf de Såit
säch når wä der Jeboor siech froit.
Me Reenchen reen åf miech
dråi wößen iech.
Me Reenchen huit niuch fålt
åf Wies uch Feeld, åf Beasch uch Jörten
dåi woi iech far lunger Ziet schü bold
åf meane Schåtz hün tierfe wörden.
Me Reenchen reen åf miech
dråi wößen iech.
Me Reenchen huit niuch reent
woi iech åls jeloatchlich Känd
håt a Laiwen wä an Doifjen
oine Kåppchen oinen Hoifjen
oine Soarjen, jeede Moarjen
bä jesprången, hü jesången:
Reen, reen dått et schidd
dått mean Muetter haime kit
uch mer Brüt uch Buflesch jit.

übersetzt und nachgedichtet Martin Hedrich.

De Moalderfer Version äs uch ha, villecht list et sich doch e ket flotter wa det Roderesch ? gell Knuppes ?

Mue Reenchen
Målderfer Dialekt

reen åf mech
drea woossen ech.
Sunge mir åls Kaind noch åf der Goass
De Fescher wearen ües gunz noass,
äane Kåppchen, äanen Hoifken
än üesen Hiiftchern jede Moarjen
håtte mir noch nichen Soarjen.
Und mir sprungen end mir sungen:
Reen, reen dått et schidd
dått menj Motter hiime kit
uch mir Brüit uch Boflisch git.

Reen tüe kloor wa Pareln frasch
rüif der Goorten rüif der Basch,
reen åf de Wiss, reen åf de Seat
sach når wa der Geboir sich fruet.
Me Reenchen reen åf mech
drea wooßen ech.
Me Reenchen hetj noch falt
åf Wis uch Feeld, åf Basch uch Gorten
dea wä ech fuer longer Zetj schüi bold
åf menje Schåtz hun terfe worden.
Me Reenchen reen åf mech
drea wooßen ech.
Me Reenchen hetj noch reent
wä ech åls glacklich Kanjd
håt e Liewen wa en Doifken
äane Kåppchen äanen Hoifken
äane Soarjen, jeede Moarjen
ba gesproangen, hu gesoangen:
Reen, reen dått et schidd
dått menj Motter hiime kit
uch mir Brüit uch Boflisch git.

gerri
Erstellt am 23.07.2011, 21:38 Uhr
Wai em et mocht as et net get....

Der Moun frocht seng Fra,wat se machen word
wun hie un em Dach am Lotto gewannt.

-Ech word sot sai,mengen Dijl verlongen dier
mir zastijt, end word dich sufurt verlossen.

-Cha sout hie,ech hun 10 Euro gewonnen,hai husst ta
5 Euro dengen Dijl,ech hollen der de Kuffer....

Gruß, Geri

Henny
Erstellt am 23.07.2011, 21:43 Uhr
tz tz tz ... Gerri, Gerri

Wittl
Erstellt am 23.07.2011, 23:12 Uhr
Knuppes, Letzeburgesch äs jo uch det Thema vun desem Stejelchen, ech wor mer sächer dat tea et ohne griuss Mäh versohn widst.
Bestiht de Mejleget det Martha äm September wederzesähn? (wïss emest vun Ech ofw et derbä äs?)

Särvus, bleewt monter.

der Ijel
Erstellt am 24.07.2011, 20:34 Uhr
An Amerika
E Luxemburgesch Līd vum
Michel Lenz geb. 21 Mai 1842

1. Vu méngem Duerf geng ech hier,
dåt frösch am Grénge leit,
do hannen iwrem grosse Mier,
só weit vu mir só weit;
Do stét en aremt klinzécht Haus
en Benk virun der Dir,
do breet eng Lann hir Blieder aus,
mecht kille Schied dervir.
Refr: Wé hun écht d´Hierz so wě !
Get mir mein Dậch vu Strě
a mengem Duerf erem,
éch gin iech Alles drem!

2.Vu ménger Mamm fort gong éch hier;
dé gudden Engel do
mat hirem Hierz gét iwer d´Mier
si iweral mir no;
Op onser Bank virun der Dir
hu mir só oft gesiess,
a kộm ons d´Liewen deischter vir,
mir hun et do vergiess.
Refr: Wé hun écht d´Hierz só wě
get mir mein Dậch vu Strě
a mengem Duerf erem,
ech gin iech Alles drem

3. Vu mengem Medche gong éch hier
wật soll d´lěft Kand wuol ma´n ?
´t flět a Gedanken iwer d´Mier,
a kuckt an´Weit erận;
Op onser Bénk virun der Dir;
gộf d`Zeit ons kémmol lang
d´Lann ganz eléng dě wěss wuorfir
mir duor sin drěme gang:
Refr: Wé hun écht d´Hierz so wě!
Get mir mein Dậch vu Strě
a mengem Duerf erem,
éch gin iech Alles drem!

4. Vun hinnen zwě fort gong éch hier,
hun něerges kéng Rộ;
an zenter zweschen dật Mier,
gin ech uch net mě frộ;
Kent op der Bénk virun der Dir
ech setzen éng Minut
bei hinnen zwě, da wér et mir
op deser Welt rem gut!
Refr: Wé hun écht d´Hierz só wě!
Get mir mein Dậch vu Strě
a mengem Duerf erem,
éch gin iech Alles drem!

----------------------------------------------------

An Amerika
Maldorfer Dialekt
Übersetzt Martin Hedrich geb.21 Mai 1941

1.Vu menjer Gemīn kum ech bas hier
da frasch äm Gränje luet dertois
dertif däa iewer´m grüisse Mier
stit uch manj Aldernhois.
Et stitj gebat ois Lihm uch Strih
en Bunk vuer un der Dir
en Loind brid machtich Zwaken ois
gof frasche Schade mir

Refr:Wa wih as mir det Harz wa wih,
giet mir zerak manj Douch ois Strih
dertif än der Gemīn,
når däa ban ech derhīm.

2.Vu manjer Motter kum ech hier
di schåtzich Onjel däa,
mat arem Harzen iewert Mier
kit sa bas hier mir näa.
Ǻf üeser Bunk vuer un der Dir
se mier si oft gesēssen,
dea kum ües t Liewen hescher vuir,
mir hun et dea vergessen.

Refr: Wa wih as mir det Harz wa wih,
giet mir zerak manj Doch ois Strih
dertif än der Gemīn,
når däa ban ech derhim.

3. Vu menjem Medche kum ech hier
un dem ech ba gehongen,
vun üeser Züekonft drimde mier,
wa schniel as ües de Zetj vergoangen.

Ǻf üeser Bunk vuer un der Dir,
de Loind ellīn når wīs dervun
em wåt dor drīmen genge mir,
wa garen mir ües hun.

Refr.Wa wih as mir det Harz wa wih,
giet mir zerak manj Doch ois Strih
dertif än der Gemin,
når däa ban ech derhim.

4.Vun ållen drannen kum ech hier
end foinden net mainj Rüeh,
zwaschen ües dåt gressest Mier,
dot mocht mir Schmarz derzüe.

Kēnt åf der Bunk vuer un der Dir
ech noch ist satzen ba der Loind,
ämt Harz viel lachter ward et mir,
når dea ech manje Fridde foind.

Refr.Wa wih as mir det Harz wa wih,
giet mir zerak manj Doch ois Strih
dertif än der Gemin,
når däa ban ech derhim.

-------------------------------------------------------
---bitte net folsch verstohn ech ban niche Musiker.
ech hun når den Text iwersåtzt uch en Stroph derzea gedicht.
Za dem luxemburgeschen Text åwer git et en Melodie.
Em huet mer en Partitur vu Luxembuerg geschackt.
se äs guer net laicht.
Doch fuer Legt da vu Musik ast verstohn, as et sächer
niche Problem se mat Instrumentern ze Spillen, oder
äm Chor ze sanjen.

der Ijel
Erstellt am 26.07.2011, 12:59 Uhr
@haiduc Zitat: "Jo, ech ka mech awer nët erënneren virwat."
Mat desem -virwat- firwat ? für,vor, wofür,wovor, vor was, für was, mochen mir äm Sachseschen sīhr laicht den Fehler datt mer et ifåch verwiaseln.

Waram ? wīl mer es bam schreiwen net genach Zegt niahn driw noh ze dinken.

Mir kit et fir den Letzebuergern gīt et genah esi,

ausser se nien et gūnz ernst bam Schreiwen wa zem baspal der Lex Roth, dem Angderlūfen deser Fehler net.
Denn de Luxembuergesch Orthographie rich sich genah esi wa eas, noh der detschen Rechtschreibung.

Ech hun e ket geforscht:
Auszug aus http://news.rtl.lu/comments/list?context=news%7Carticle%7C16115

Mam Léieren ass dat esou eng Saach. Firwat schreiwe Leit "virwat"? A firwat maachen der o-

Auszüge aus Texten von Lex Roth:
--wat dann an de leschte 40( !) Joer praktesch/pragmatesch fir d’Lëtzebuergescht gemaach ginn ass.
A watfir enger Sprooch
Fir eis Sprooch
a fir jidfer Geleënheet
fir d’Léieren, d’Erhalen, d’Verbreeden an de Gebrauch vun egal watfir engem Idiom
d’Orthographie spillt fir de Sënn keng Roll.

der Ijel
Erstellt am 12.09.2011, 19:20 Uhr

--Danke Ingmar Brantsch- dass Sie uns zum Luxemburger Wort befördert haben.
Wir -eine Handvol sächsische Dialektschreiber, sagen:
-Wot mer kane moche mer-

Lëtzebuergesch und Siebenbürgisch-Sächsisch

19.05.11

Auf die großen Ähnlichkeit der in Siebenbürgen und Luxemburg gesprochenen deutschen Mundarten wird immer wieder hingewiesen. Sie wird auch als eines der Argumente genutzt, wenn über das Gebiet gesprochen wird aus dem die Vorfahren der Siebenbürger Sachsen vor beinahe 900 Jahren ausgewandert sind. In der Feuilleton-Beilage „Die Warte“ der Tageszeitung „Luxemburger Wort“ erscheinen, neben Beiträge in Deutsch und Französisch, Texte und Gedichte auch in Lëtzebuergesch. In der Ausgabe der „Warte“ vom 10. März wird Siebenbürgen besondere Achtung geschenkt. Auf der Titelseite ist ein Großfoto des Schäßburger Stundturmes zu sehen mit dem Hinweis auf eine ausführliche Rezension von Ingmar Brantsch zu dem Sammelband „Sachsesch Wält“ (die auch die KR veröffentlicht hat). Diese trägt den Titel „Ein neues Schatzkästlein“ und die Untertitel: „Siebenbürgisch-sächsische Mundart moselfränkischer Herkunft/ Vor fast 900 Jahren aus Ursprungsheimat mitgebracht“.

Es ist für unsere Leser, die den siebebürgisch-sächsichen Dialekt beherrschen, wahrscheinlich von Interesse einmal etwas auf Lëtzebuergesch zu lesen und zu sehen in wieweit dieser auf Anhieb auch verstanden werden kann. Aus diesem Grund drucken wir folgendes Gedicht aus „Die Warte“ ab. (RS)Iwwer d'Frëndschaft

Wann ee mat Frënn zesummen ass
da gëtt sou munche Witz gerass
't erzielt een iwwer dëst an dat
wat een di lescht Zäit huet gemat...

wat een am Alldag sou beweegt
wouriwwer een sech opgereegt
wat ronderëm passéiert ass
well eppes war jo ëmmer lass...

Well Frëndschaft och gefleegt muss ginn
ass d'kollegiaalt Zesummesinn
eng wichteg Saach, a wierklech flott
an 't rappt dech aus dem Alldagstrott.

Zesummekommen ass ganz schéin
't gëtt vill gelaacht, 't gëtt keng béis Téin
't gëtt eppes Klengs zesumme giess
an d'deeglech Suerge si vergiess...

't ass schéin mat Leit zesummesinn
dèi d'Saach grad sou wéi's du gesinn
di schwammen an de meeschte Fäll
grad sou wéi's du, op enger Well...

Wann si eng aner Menunng hunn
gi liewech Diskussiounen un...
't ka jidfereen seng Iddi son
eng Frëndschaft déi kann dat verdron.

Bass du mat ville Leit bekannt
echt Frënn, déi ziels d'op enger Hand
am Fong geholl geet dat och duer
gutt Frënn brauchs du der just e puer...

Well fir gutt Frënn bass du och do
wann s du gebraucht gëss, 't ass keng Fro
op déi's du an der Nout och baus
an denen s du komplett vertraus...

Bréngt d'Liewen och sou munche Schluet
echt „Frëndschaft“ ass net just e Wuert
mat éierlechen, gudde Frënn
do geet ee gär duerch déck an dënn!

Anny Jung-RheinDie Kronstädter Wochenschrift "Karpatenrundschau" erscheint als Beilage in der "Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien".

Herausgeber: Demokratisches Forum der Deutschen im Kreis Kronstadt
Redaktion: 500.030 Braşov, Str. M. Sadoveanu 3,
Fernruf und Telefax: 0040 -(0)268/475 841,
E-Mail:kronstadt@adz.ro
Schriftleiter: Ralf Sudrigian.
Redaktuere: Hans Butmaloiu, Christine Chiriac, Dieter Drotleff (Redaktionsleiter 1989 - 2007)

der Ijel
Erstellt am 25.11.2011, 01:58 Uhr und am 25.11.2011, 02:03 Uhr geändert.


http://www.siebenbuergersachsen.de/reussen/siebenbuergen/saechsische_lieder.htm#mer

soweit so gut:

Man bedenke in welcher Zeit nationaler Bedrängnisse, und politischer Kämpfe Michel Lenz "De Feierwon" geschrieben hat.-----

Man bedenke auch in welch national- verseuchter Zeit unser Dichter diese sogenannte zweite Nationalhymne der Sachsen geschrieben hat. Singt man dann gar die Version wo die dritte Stophe mit:
"Eos Harz as detsch eos Gott as detsch" beginnt, dann sollte man sich nicht wundern wenn der "Brückenschlag" zu Luxemburgischen Herzen nicht funktioniert.

Koi
Erstellt am 25.11.2011, 02:18 Uhr
Die Webseite kann nicht angezeigt werden.

Wittl
Erstellt am 25.11.2011, 08:47 Uhr und am 25.11.2011, 08:53 Uhr geändert.
Ijels Link in zerpflückter Form;

Fahren Sie mit der Maus über die Box um die Vorschau anzuzeigen.
Letzeburgesch-Hausfassade
Von Benutzern verlinktes Bild - Link zum Bild


Mir wälle bleiwen wat mer sen F-Dur

soweit so gut:

Man bedenke in welcher Zeit nationaler Bedrängnisse, und politischer Kämpfe Michel Lenz "De Feierwon" geschrieben hat.-----

Man bedenke auch in welch national- verseuchter Zeit unser Dichter diese sogenannte zweite Nationalhymne der Sachsen geschrieben hat. Singt man dann gar die Version wo die dritte Stophe mit:
"Eos Harz as detsch eos Gott as detsch" beginnt, dann

sollte man sich nicht wundern wenn der "Brückenschlag" zu Luxemburgischen Herzen nicht funktioniert.

Seite 3 von 4 |< · · [1] [2] [3] [4] · · >|

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Registrieren! | Passwort vergessen?
Impressum · RSS · Banner · Forenregeln · Nutzungsbedingungen · Datenschutz