Der Turn di hot gebrat

[bild]null[/bild][bild]null[/bild]1 .
1. Za dem spracht der Turn di hot gebrat
kut Såksen hälft eas repariiren.
Känjdeskänjd vun denen da mech hu gebat
lot än ihrem Gluwen oich bekihren.

2. Ban ech ämsonst gestunden esi long ?
dråf huet ihr mech uch noch verlossen.
Vum longe wuerden word mir bång,
fuer oich hun ech mich bräie lossen.

3. Gebrat hun ech mat toisend Flommen,
durchlächt den Hammel uch de Nuecht.
Kut zerack end zielt oich za den Frommen
håft geat når åf ihr Sieelen Uecht.

4. Entzanjt en Opferflomm zem Spenden
åf dem Eelter easer Religion,
Sejen wit åf oich sich vielfåch wenden,
Gluwen wit viel Frucht noch drohn.

5. Ban ech doch evangelesch bliwen
viellecht hiißt em bold mech „Evandox“
en Numen wid än de Geschicht geschriwen
durch des Gluwens Paradox.

6. E Gehimnes luet äm Gluwen
der Gluwem än des Krezes Kråft.
Kråft mat Flommen kit vun uewen,
wu Gott, dem Schwåchen Kråft verschåft.

Martin der Ijel

Weitere Anekdoten, Geschichten, Erzählungen »