Entschädiungszahlungen für Verschleppung und Deportation auf Nachkommen aus

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Anja01
schrieb am 01.10.2020, 22:25 Uhr
Hallo,
ich habe auch einige Fragen:
Ich finde das Antragsformular der AJPIS Hermannstadt nicht online, telefonisch erreiche ich niemanden und auf meine E-Mail habe ich keine Antwort erhalten. Je nach Region scheint es unterschiedliche Formulare zu geben. Hat jemand das Antragsformular von Hermannstadt?
Und wie ist es mit Unterschieden bei der Schreibweise des Namens auf Rumänisch/Deutsch, z.B. im rumänischen Arbeitsbuch "Ioan",in der deutschen Sterbeurkunde "Johann". Gibt es dabei ein Problem?
Peter Otto Wolff
schrieb am 02.10.2020, 09:59 Uhr
Hallo, Du kannst das Formular von der Seite Fabritius.de verwenden, das ist neutral-ergänzbar. Bez. Schreibweise der Namen wird in Formularen extra auf abweichende Namen gefragt. I.d.R. ist Dokument vom Durchgangslager hilfreich, da stehen Namensabweichungen, auf meinem steht inkl. dass Eltern deportiert waren.
Anja01
schrieb am 02.10.2020, 14:42 Uhr
Danke für die Antwort! Noch eine Frage: Muss die Geburtsurkunde nur vom Antragsteller oder auch von der deportierten Person mitgeschickt werden?

Viele Grüße!
Peter Otto Wolff
schrieb am 02.10.2020, 17:46 Uhr (am 02.10.2020, 17:47 Uhr geändert).
Auch die Geburts- und Sterbeurkunden der Betroffenen müssen geschickt werden, auf Rumänisch also ggf. übersetzt und beglaubigt sein.
Peter Otto Wolff
schrieb am 07.10.2020, 09:59 Uhr (am 07.10.2020, 10:14 Uhr geändert).
Auch sowas gibt es, krasse Inkompetenz oder Ahnungslosigkeit im Amt:

apismb@mmanpis.ro

CC: deliu.gabriela@mmanpis.ro
carstoiu.florin@mmanpis.ro

Stimata Doamne,
Stimati Domni,

urmare mesajului d-v prin care declinati responsabilitatea institutiei d-v ptr.solutionarea cererii mele,
va rog sa mai cititi odata macar titlul legilor la care refer, in care se stipuleaza expresis verbis categoria persoanelor deportate in strainatate. De asemenea va sugerez sa va informati la Doamna Ministru a Muncii, VIOLETA ALEXANDRU, care este mai bine informata si cunoaste problema.
De altfel ati "uitat" sa-mi transmiteti numarul de inregistrare al cererii mele la care va referiti.
Acest lucru intra definitiv in competenta d-v cf. legilor RO.

Spre luare la cunostinta:

RET - LEGE Nr. 118 din 30 martie 1990 *** Republicat
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate
ori constituite în prizonieri.

Parlamentul României
Legea nr. 130/2020 pentru completarea art. 5 din Decretul-lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în
străinătate ori
constituite în prizonieri
Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 15 iulie 2020.
În vigoare de la 18 iulie 2020
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. -
La articolul 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificările și completările
ulterioare, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5) - (9), cu următorul
cuprins:
(5) Copilul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești
ori al celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați
abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, strămutați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit
domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 500 lei.
(6) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii
părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o
indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care a beneficiat părintele său.
(7) Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o
indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care a beneficiat părintele său.
(8) Copilul care s-a aflat atât în situațiile prevăzute la alin. (6), cât și în una dintre situațiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) beneficiază de indemnizația al cărei cuantum este mai mare.
(9) La stabilirea indemnizației prevăzute la alin. (6) sau (7), în situația în care ambii părinți ai
copilului au beneficiat de indemnizație lunară potrivit prevederilor art. 4, se ia în calcul
indemnizația părintelui al cărei cuantum este mai mare."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și
ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Ușor consternat, in asteptarea numărului de inregistrare si a unui răspuns mai documentat,

Albert Romek


----- Weitergeleitete Nachricht -----
Von: "deliu.gabriela@mmanpis.ro" <deliu.gabriela@mmanpis.ro>
An: "albertromek@yahoo.de" <albertromek@yahoo.de>
Gesendet: Mittwoch, 7. Oktober 2020, 08:14:37 MESZ
Betreff: Fwd[3]: Cerere de constatare a drepturilor conf. Decretul 118/1990, DL 38/1990, Legii 211/2013 si 130/2020Urmare e-mailului dumneavoastră, prin care solicitaţiîncadrarea înprevederile Lg. nr. 130/2020, vă comunicăm următoarele:
Având în vedere verrificarea documentelor dumneavoastră, menţionăm că prevederileDecretului-Lege nr. 118/1990 se referă la acordarea unor drepturi persoanelorpersecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6martie 1945 până în decembrie 1989.
Referitorla Legea nr. 189/2000, aceasta se aplică cu începere de la 06.09.1940până la data de 06.03.1945, din motive etn ice. Comisia pentru Legea nr.189/2000 funcţionează în cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.
Comisia pentru AplicareaDecretului-Lege nr. 118/1990 din cadrul A.P.I.S.M.B nu poate da curs celorsolicitate de dumneavoastră, întrucât nu face obiectul institutiei noastre.

Cu deosebită consideraţie,
---- Original Message ----
From: carstoiu.florin@mmanpis.ro
To: deliu.gabriela@mmanpis.ro
Sent: Thu, Oct 1, 2020, 09:57 AM
Subject: Fwd[2]: Cerere de constatare a drepturilor conf. Decretul 118/1990, DL 38/1990, Legii 211/2013 si 130/2020/


---- Original Message ----
From: APISMB <apismb@mmanpis.ro>
To: carstoiu.florin@mmanpis.ro
Sent: Thu, Oct 1, 2020, 09:42 AM
Subject: Fwd: Cerere de constatare a drepturilor conf. Decretul 118/1990, DL 38/1990, Legii 211/2013 si 130/2020


-------- Mesaj redirecționat --------
Subiect: Cerere de constatare a drepturilor conf. Decretul 118/1990, DL 38/1990, Legii 211/2013 si 130/2020
Dată: Wed, 30 Sep 2020 19:53:17 +0000 (UTC)
de la: Albert Romek <albertromek@yahoo.de>
Către: apismb@mmanpis.ro <apismb@mmanpis.ro>


Stimate Doamne, stimati Domni,

Subsemnatul, Albert ROMEK, cetatean german, nascut la 14.04.1957 in Bucuresti, domiciliat
in 65795 Hattersheim, Südring 3 D, Germania, prin prezenta rog sa verificati si constatati calitatea mea de
beneficiar al drepturilor rezultand din legea 130/2020 si premergatoare, ca descedent al persoanei
vatamate, tatal meu, Mircea-Grigore ROMEK, fost deportatat la munca fortata in U.R.S.S. Si mama mea,
Aurica Irina (Irni) ROMEK, nascuta WOLF, s-au aflat in aceasta situatie. Ambii parinti sunt decedati, si
nu au beneficiat de despagubire in timpul vietii.

Albert Romek

Ma incadrez in alin. 7, 8 si 9 ale legii 130/2020.

Vedeti alaturat in atasament documentele doveditoare scanate.


Aceste documente vi le voi trimite si fizic pe cale postala.

Rog sa-mi confirmati prin email primirea acestei cereri si numarul de inregistrare emis.

Cu stima,

Albert Romek

Anja01
schrieb am 18.11.2020, 15:02 Uhr
Hallo,

noch eine Rückfrage zum Antragsformular bei der AJPIS: Muss die Unterschrift auf dem Antragsformular notariell beglaubigt werden? Ich meine, ich hätte soetwas bei Herrn Fabritius gelesen, wollte sichergehen, dass ich es richtig verstanden habe. Kann jemand hierzu Auskunft geben?

Viele Grüße

Anja
Peter Otto Wolff
schrieb am 18.11.2020, 15:43 Uhr
JA, die Unterschrift sollte erst vor den Beamten des Bezirksamts geleistet werden, und wird von denen BEGLAUBIGT. Meist wird dafür keine Gebühr erhoben, da Dok. für Rentenzweck genutzt wird. Dies wird aber regional unterschiedlich gehandhabt. Kostet dann ca. 10 €.
Anja01
schrieb am 18.11.2020, 16:56 Uhr
Danke für die schnelle Rückmeldung! Ich hätte das beim Notar gemacht, geht es auch beim Bürgerbüro? Oder meintest Du Landratsamt?
Roemi
schrieb am 18.11.2020, 17:43 Uhr (am 18.11.2020, 17:44 Uhr geändert).
Hallo Anja01,

bisher war es so, dass die Unterschrift auf dem Antragsformular für die AJPIS nicht beglaubigt werden musste.
Anders sieht es aus bei dem Antrag für die CJP hier muss die Unterschrift von einem Sachbearbeiter einer Behörde (Bürgeramt, Rentenamt) oder von einem Notaren bestätigt werden. Der Unterschied ist: beim Amt kostet diese Leistung nichts da es für Rentenzwecke ist, der Notar hingegen wird nach einer Gebührenverordnung abrechnen.

Die beiden Antragsformulare von der Internetseite von RA Dr. Bernd Fabritius sind diesbezüglich auch selbsterklärend.

Ob es nach dem neuen Gesetz 232/05.11.2020 andere Vorschriften betreffend Antragsformulare gibt, weiss ich nicht, ich denke aber, wenn das so wäre, hätte Herr Fabritius oder der Verband diesbezüglich bestimmt schon reagiert.

BEMERKUNG:
Bei der Lebensbescheinigung muss die Unterschrift immer beglaubigt werden.
rosicos
schrieb am 18.11.2020, 17:53 Uhr
Hallo Emilia,
Was sie vermuthen und schildern ist richtig, meine Frau ist in der gleichen Situation. Sie sollten 50% bekommen.
LG
Rosicos
rosicos
schrieb am 18.11.2020, 17:57 Uhr (am 18.11.2020, 18:05 Uhr geändert).
Hallo,
Wenn sie den Antrag zur AJPIS per POst schicken, ist nach meinem Wissen keine Beglaubigung nötig.
Beglaubigen muss man nur die Unterschrieft von der Lebensbescheinigung.
LG
Rosicos
Peter Otto Wolff
schrieb am 18.11.2020, 17:58 Uhr
Egal, Bürgerbüro, Bezirksamt, Landratsamt, eine örtliche Behörde halt. U.U. ist es dann kostenlos, da rentendienlich!
Peter Otto Wolff
schrieb am 18.11.2020, 18:00 Uhr
Eindeutig falsche Information. Die Unterschrift muss beglaubigt sein!
rosicos
schrieb am 18.11.2020, 18:38 Uhr
Hallo,
Wenn dem Antrag zur AJPIS eine Lebensbescheinigung mit beglaubigter Unterschrieft beiligt für was braucht mann nochmal eine Beglaubigung. ??

LG
rosicos
Peter Otto Wolff
schrieb am 18.11.2020, 19:02 Uhr
Jedes Formular das eine Unterschrift beinhaltet braucht die Beglaubigung dieser Unterschrift.

Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.