Heimattag 2003 - Ausstellung - Peter Jacobi: Skulptur – Fotografie

Finissage der Ausstellung "Peter Jacobi: Skulptur – Fotografie".
Fotos: Günther Melzer

 • Bild Nr. 1
 • Bild Nr. 2
 • Bild Nr. 3
 • Bild Nr. 4
 • Bild Nr. 5
 • Bild Nr. 6
 • Bild Nr. 7
 • Bild Nr. 8
 • Bild Nr. 9
 • Bild Nr. 10
 • Bild Nr. 11
 • Bild Nr. 12
 • Bild Nr. 13
 • Bild Nr. 14
 • Bild Nr. 15
 • Bild Nr. 16
x > <
...