Kommentare zum Artikel

7. April 2012

Rumänien und Siebenbürgen

Bürokratie behindert Rückgabe

Die Rückgabe mobiler Kulturgüter an die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien erweist sich als ein sehr langwieriger Prozess. Die Restitution der Brukenthal-Sammlungen an die Hermannstädter Gemeinde ist ein besonders prägnantes Beispiel. Die Inventarisierung der Sammlungen soll in diesem Frühjahr abgeschlossen werden. Der Zeitpunkt der tatsächlichen Rückgabe bleibt jedoch unklar. Hauptproblem ist die Klassifizierungspflicht. mehr...

Kommentare

Artikel wurde 1 mal kommentiert.

 • Herribert

  1Herribert schrieb am 24.01.2014, 07:36 Uhr:
  ResRO -DEFENSE-

  ist vom EGMR bis CCR aktiv für die Interessen seiner Mitglieder !!!

  Wo bleibt der SBS Verband und Dr. Bernd Fabritius MDB in seiner Unterstützung für die Enteigneten Sachsen ???

  Kleiner Auszug aus dem CCR Urteil zur Verfassungsklage gegen Gesetz 165/2013:

  DECIZIA Nr.232
  din 10 mai 2013

  referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  Publicată în Monitorul Oficial nr.359 din 17.06.2013
  1. Obiecţia de neconstituţionalitate priveşte o lege adoptată, în temeiul prevederilor art.114 alin.(3) din Constituţie, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 17 aprilie 2013, şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.146 lit.a) teza întâi din Constituţie sub aspectul titularilor dreptului de sesizare, fiind semnată de un număr de 53 de deputaţi;
  2. Controlul a priori de constituţionalitate este prin natura sa unul abstract şi de ordine publică, putând fi exercitat numai la sesizarea formulată de titularii acestui drept prevăzuţi în art.146 lit.a) teza întâi din Constituţie. Aşadar, chiar dacă asociaţiei ResRo Interessenvertretung Restitution in Rumänien i s-a permis să intervină în procedura scrisă din faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în temeiul art.36 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art.44 paragraful 3 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Curţii Europene a Drepturilor Omului, nu se poate aplica mutatis mutandis în privinţa acesteia un tratament juridic asemănător şi în prezenta cauză. Procedura din faţa Curţii Constituţionale este prevăzută de Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010, precum şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr.6/2012 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.198 din 27 martie 2012, care nu prevăd posibilitatea terţelor persoane de a depune note scrise în susţinerea obiecţiei de neconstituţionalitate. Prin urmare, Curtea Constituţională nu este competentă să se pronunţe în privinţa motivelor de neconstituţionalitate susţinute de această asociaţie, urmând a se pronunţa numai în privinţa criticilor de neconstituţionalitate formulate de cei 53 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

  http://www.ccr.ro/ccrSearch/MainSearch/SearchForm.aspx

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.